Kompressoren

I 2012 kjøpte Møredykk seg ny kompressor. Kompressoren har ein kapasitet på 450 l/m.
Meir informasjon om kompressoren finn du her: http://www.lenhardt-wagner.de

To stolte karar

To stolte karar